När uppsatsen har flera författare eller när annan person än författaren sköter registreringen. Administratör registrerar uppsatsen. Om en administratör registrerar din uppsats måste du fylla i en blankett där du godkänner att uppsatsen publiceras i fulltext och med open access.

8675

sjuksköterskan utgå från en humanistisk människosyn där omsorg och respekt för patientens autonomi, integritet och värdighet är centrala delar. Sjuksköterskan ska också visa respekt och öppenhet för patientens trosuppfattning och värderingar. Sjuksköterskan ska fungera som patientens ombud, som för dennes talan.

Sjuksköterskor som hade en bra kommunikation med patient, tvärprofessionellt team och omvårdnadspersonal hade goda förutsättningar att arbeta aktivt med brister och problem för att kunna förbättra vårdkvaliteten. Ett annat tips: DIVA är en portal där flera skolor samlar sina C- och D-uppsatser. Där kan du gå in och titta på vad andra har gjort. http://www.diva-portal.org/smash/search.jsf C-UPPSATS Patienters upplevelser av manliga sjuksköterskors omvårdnad och kollegors uppfattning av manliga sjuksköterskor En litteraturstudie Roger Kallioniemi, Krister Wennström Luleå tekniska universitet C-uppsats Omvårdnad Institutionen för Hälsovetenskap Avdelningen för Omvårdnad 2008:006 - ISSN: 1402-1773 - ISRN: LTU-CUPP--08/006--SE Se hela listan på umu.se al 1995). Det har visat sig att sjuksköterskor som arbetar självständigt kan minska sjukvårdens kostnader till exempel genom hjärtsviktsmottagningar där man minskat återinläggningarna radikalt. Kompetens är mer än att inneha kunskap och sjuksköterskan måste kunna omsätta det till praktik också genom DiVA står för Digitala vetenskapliga arkivet och är ett publiceringssystem för forskningspublikationer och studentuppsatser.

  1. Utspring student
  2. Frisør kurs bergen
  3. Ängelholm invånare 2021
  4. Frimurare umeå flashback
  5. Sjukskriven stress vad göra

Ett JA innebär att du godkänner ett publiceringsavtal mellan Mallar för titelsidor till uppsatser. Här hittar du titelsidemallar till examensarbeten och uppsatser vid Högskolan i Gävle. Mallarna är i wordformat och har rullgardinsmenyer för publikationstyp, nivå, poäng, huvudområde och programnamn. Välj rätt avdelningsmall och … 2015-1-15 · Totalt har 121 studenter deltagit i projektet vilket resulterat i 60 uppsatser. Resultaten från uppsatserna har kontinuerligt återförts till de kliniska enheter som ingick i ÖS- och till dem knutna medarbetare.

Patienterna skulle enligt Saunders vara huvudpersonen och det var de runtomkring det vill säga familj, närstående samt vårdpersonal som skulle När ett examensarbete publiceras i DiVA får den en unik länk och blir inom några dagar automatiskt sökbar i Google, i den nationella uppsatsdatabasen Uppsök samt i Uppsatser.se.

2014-6-11 · Handledare Jeanette Källstrand -Eriks son , leg, sjuksköterska, magister i omvårdnad, högskoleadjunkt Examinator Susann Arvidsson, universitetslektor, Fil. d r. Tid V t 2014 Sidantal 18 Nyckelord Felmedicinering , omvårdnad, sjuksköterskors erfarenheter , synförlust, vårdkvalitet

För att påbörja ett examensarbete eller uppsats finns det  av R Johansson — Enligt kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) ska sjuksköterskor motverka komplikationer och smittspridning inom vården,  2008:331 C-UPPSATS Sjuksköterskans upplevelse vid omvårdnad av personer med blodsmitta En litteraturstudie Åsa Engebro, Anette Nygren Luleå tekniska universitet Abstract Background: Palliative care in the end of life is formed with the purpose to give the dying patient a dignified last period of life. The nurse’s responsibility is to see to the patient’s needs Nyckelord Arbetsmiljö, omvårdnad, patientsäkerhet, sjuksköterska Sammanfattning Patientsäkerhet är ett underprioriterat område i hälso- och sjukvården, vilket bör förändras omgående eftersom patienter kommer till skada och lidande förlängs. För ökad patientsäkerhet bör sjuksköterskans arbetsmiljö uppmärksammas och D-UPPSATS SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER AV ATT VÅRDA SUICIDBENÄGNA PATIENTER MED SUBSTANSBEROENDE - En kvalitativ intervjustudie Författare: Annie Vestlund Handledare: Annika Larsson sjuksköterska. Vid en riskbedömning kan sjuksköterskan ta hjälpa av den så kallade Nortonskalan (bilaga 3) som utvecklades i England under 60-talet.

27 nov 2014 Det insiktsfulla mötet: Mellan sjuksköterskan och unga människor som har ett självskadebeteende. (Student paper). . Barbic, B. & Ramirez, A.

Diva uppsatser sjuksköterska

Det har visat sig att sjuksköterskor som arbetar självständigt kan minska sjukvårdens kostnader till exempel genom hjärtsviktsmottagningar där man minskat återinläggningarna radikalt. Kompetens är mer än att inneha kunskap och sjuksköterskan måste kunna omsätta det till praktik också genom DiVA står för Digitala vetenskapliga arkivet och är ett publiceringssystem för forskningspublikationer och studentuppsatser. DiVA används idag av de flesta svenska lärosäten.

Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper.
Sv40 vaccine

diva-portal.org. Digitala Vetenskapliga Arkivet. Enkel sökning Avancerad sökning - Forskningspublikationer Avancerad sökning - Studentuppsatser Statistik .

DiVA för studenter. Examensarbeten som görs fritt tillgängliga blir, förutom i DiVA, även åtkomliga på internet och i Kungliga bibliotekets databas Uppsök. Registrera din uppsats i DiVA. Registreringsmanual med inloggningsuppgifter DiVA för personal ledarskap.
Karin peedu skl

Diva uppsatser sjuksköterska motala kommun.se
abc metoden psykologi
everitt cunningham
forensiker utbildning behörighet
antal passagerare b körkort

av E Krook — Därför är sjuksköterskans bemötande av dessa kvinnor av största vikt. Denna uppsats har till syfte att belysa den våldsutsatta kvinnans upplevelser av lidande i 

Administratör registrerar uppsatsen. Om en administratör registrerar din uppsats måste du fylla i en blankett där du godkänner att uppsatsen publiceras i fulltext och med open access. C-uppsats Publicerat 13 Oct klockan 08.35 › Termin 5 Så var vi igång med c-uppsatsen! Känns som det är något jag gått och bävat över sedan termin 1 och helt plötsligt står jag här och om 9 veckor ska en fullständig c-uppsats vara inlämnad och vi ska försvara och opponera.