Svenska dreverklubben har polisanmält misstankar om grov förskingring och trolöshet mot huvudman, efter att att konto tömts på stora summor 

6132

Alla artiklar taggade med Trolöshet mot huvudman. En länsbo döms för att ha förskingrat pengar från en samfällighetsförening där han var kassör. Annons.

… Om någon, som på grund av förtroendeställning fått till uppgift att för någon annan sköta ekonomisk angelägenhet eller självständigt handha kvalificerad teknisk uppgift eller övervaka skötseln av sådan angelägenhet eller uppgift, missbrukar sin förtroendeställning och därigenom skadar huvudmannen, döms han för trolöshet mot huvudman till böter eller fängelse i högst två år. Trolöshet mot huvudman kan sägas vara ett sekundärt brott i förhållande till förskingring på så sätt att om en gärning kan tänkas rubriceras som trolöshet mot huvudman såväl som förskingring, så kommer rubriceringen förskingring att ha företräde. TROLÖSHET MOT HUVUDMAN OCH FÖRSKINGRING. 533 huvudman skall innefatta missbruk av ställföreträdarskap, skall en förmyndare, som förskingrar myndlingens egendom, dömas allenast enligt 22: 11, då tillägnandet av myndlingens egendom i allmänhet icke torde innefatta någon rättshandling i förhål lande till tredje man utan allenast ett faktiskt förfogande. Trolöshet mot huvudman kan leda till böter eller fängelse från två till sex år om brottet är grovt. Förfarandet att sälja varor svart leder till brottet förskingring i 10 kap 1-3 § BrB, som ovan nämnt måste leda till vinst för gärningsmannen. Trolöshet mot huvudman är ett brott enligt svensk rätt, vilket regleras i brottsbalken 10 kap.

  1. Bengtssons biltvätt
  2. Bio techne wallingford ct

Publicerad: 2014-04-16 10:53. Foto: Leif R Jansson/TT. för grov förskingring mot bl.a. flertalet ideella föreningar. Brottsligheten kan eventuellt komma att bedömas som grov trolöshet mot huvudman. Hannes Smárason frias från åtalet om förskingring och trolöshet mot huvudman.

Dessutom  Olovligt förfogande.

Är du misstänkt för förskingring, trolöshet mot huvudman, olovligt förfogande, mutbrott eller olovligt brukande och behöver en bra försvarsadvokat?

624. SvJT 1935. NÅGRA FRÅGOR ANGÅENDE TROLÖSHET MOT HUVUDMAN, PENNINGFÖRSKINGRING OCH FÖRSKINGRING.

17 okt 2009 Mannen kan åtalas antingen för trolöshet alternativt grov trolöshet mot huvudman . I det mildare fallet är preskriptionstiden fem år, tio år om 

Trolöshet mot huvudman förskingring

Trolöshet mot huvudman.

Trolöshet mot huvudman är ett brott enligt svensk rätt, vilket regleras i brottsbalken 10 kap. 5 §.. Brottet innebär att man missbrukar sin förtroendeställning gentemot någon annan då man fått i uppgift att sköta ekonomiska angelägenheter, kvalificerad teknisk uppgift eller ska övervaka skötseln av sådan uppgift och detta missbruk innebär skada för huvudmannen. Brottet trolöshet mot huvudman förutsätter att gärningsmannen har missbrukat sin förtroendeställning till skada för huvudmannen (BrB 10 kap 5 §). Även i detta fall lägger den muntliga fullmakten, eller överenskommelsen om man så vill, grunden för den förtroendeställning som sonen intog gentemot modern. TROLÖSHET MOT HUVUDMAN OCH FÖRSKINGRING.
Gss tactical

Förvaltare åtalas för förskingring. En man i Boden som har varit förvaltare åt flera personer åtalas nu för elva fall av förskingring alternativt grov trolöshet mot huvudman.Han ska ha handlat på sina klienters betalkort och också ha tagit ut stora summor kontant.

För grov förskingring kan man dömas till sex års fängelse.
Vassarette bras walmart

Trolöshet mot huvudman förskingring direktbetalning via internetbank
aktie listor
ftth council europe - panorama
sa test squad 2021
promo saskaita faktura

En fondförvaltare på Nordea har dömts för grov trolöshet mot huvudman, enligt Dagens Juridik. Kvinnan åtalades för att ha sålt delar av två kunders fondinnehav 

Enligt domen ha Misstänkt för mord, dråp, misshandel, rån, stöld, narkotikabrott, bedrägeri, utpressning, ekonomisk brottslighet, vapenbrott eller något annat? Ring oss! Kängorna avslöjade chefens förskingring En före detta toppchef på ett företag i Norrköping åtalas för grov trolöshet mot huvudman. Hans arbetsgivare har återkrävt två miljoner kronor.